bblam ล่าสุด

BBLAM ส่งกอง Passive อิงหุ้นสหรัฐ-ยุโรป-ญี่ปุ่นรับโอกาสเติบโตระยะยาวเปิดขาย 23-31 ก.ค.

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) เพิ่มผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีสไตล์ลงทุนแบบ Passive เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของนักลงทุนให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้นจะนำเสนอ 3 กองทุนใหม่ ได้แก่ B-USPASSIVE, B-EUPASSIVE และ…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ

กองทุนเปิด กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยูเอสพาสซีฟ Bualuang US Equity Passive Fund ชื่อย่อกองทุน: B-USPASSIVE ประเภทกองทุน: ตราสารทุน, Feeder Fund ระดับความเสี่ยง: 6 อายุโครงการ: ไม่กำหนด นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ

กองทุนเปิด กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นยุโรปพาสซีฟ Bualuang Europe Equity Passive Fund ชื่อย่อกองทุน: B-EUPASSIVE ประเภทกองทุน: ตราสารทุน, Feeder Fund ระดับความเสี่ยง: 6 อายุโครงการ: ไม่กำหนด นโยบายปันผล:…

บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ภาครัฐอายุ 6 เดือน เปิดขาย IPO 10-15 ก.ค.

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 14/24 หรือ Bualuang Thanarat 14/24 (B14/24) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.05% ต่อปี ขนาดโครงการ 3,000 ล้านบาท…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 14/24

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 14/24 Bualuang Thanarat 14/24 ชื่อย่อกองทุน: B14/24 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี จำนวนเงินทุนโครงการ: 3,000…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 13/24

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 13/24 Bualuang Thanarat 13/24 ชื่อย่อกองทุน: B13/24 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี จำนวนเงินทุนโครงการ: 3,000…

BBLAM ส่งกองทุนเทอมฟันด์ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 2.25% ขาย IPO 19-21 มิ.ย.

รายงานข่าวจาก บลจ. บัวหลวง (BBLAM) เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 13/24 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP13/24(AI) ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567…

BBLAM เสริฟกองเทอมฟันด์ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 2% ขาย IPO 11-17 มิ.ย.

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 12/24 หรือ Bualuang Thanarat 12/24 (B12/24) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.00% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 12/24

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 12/24 Bualuang Thanarat 12/24 ชื่อย่อกองทุน: B12/24 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี จำนวนเงินทุนโครงการ: 7,000…

BBLAM เสริฟเทอมฟันด์ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 2.20% ขาย IPO 23-28 พ.ค.

บลจ. บัวหลวง (BBLAM) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 11/24 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP11/24(AI) ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2567 ประมาณการผลตอบแทน 2.20% ต่อปี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิด กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น Bualuang Short Term Fixed Income Fund ชื่อย่อกองทุน: B-ST ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 4 อายุโครงการ: ไม่กำหนด นโยบายปันผล: ไม่มี…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 11/24

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 11/24 Bualuang Thanarat 11/24 ชื่อย่อกองทุน: B11/24 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี จำนวนเงินทุนโครงการ: 5,000…

BBLAM ส่งกองเทอมฟันด์ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 2% ขาย IPO

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 10/24 หรือ Bualuang Thanarat 10/24 (B10/24) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.00% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 10/24

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 10/24 Bualuang Thanarat 10/24 ชื่อย่อกองทุน: B10/24 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี จำนวนเงินทุนโครงการ: 5,000…

BBLAM ส่งกองเทอมฟันด์ 6 เดือน คาดผลตอบแทน 2.15% ขาย IPO 2-7 พ.ค.

รายงานข่าวจาก บลจ.บัวหลวง (BBLAM) เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/24 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP10/24(AI) ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2567…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 9/24

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 9/24 Bualuang Thanarat 9/24 ชื่อย่อกองทุน: B9/24 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี จำนวนเงินทุนโครงการ: 7,000…

BBLAM ออกกอง THAIESG โฟกัสลงทุน Bond ยั่งยืน เปิดขาย IPO 2-9 เม.ย.

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ และ Head of Business Distribution บลจ.บัวหลวง (BBLAM) เปิดเผยว่า BBLAM เตรียมเสนอขาย ‘กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน’ (Bualuang Sovereign…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 8/24

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 8/24 Bualuang Thanarat 8/24 ชื่อย่อกองทุน: B8/24 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี จำนวนเงินทุนโครงการ: 3,000…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 7/24

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 7/24 Bualuang Thanarat 7/24 ชื่อย่อกองทุน: B7/24 ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ: 6 เดือน นโยบายปันผล: ไม่มี จำนวนเงินทุนโครงการ: 5,000…

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน Bualuang Sovereign Instruments Thailand ESG Fund ชื่อย่อกองทุน: B-SI-THAIESG ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้ ระดับความเสี่ยง: 3 อายุโครงการ:…
1 2 3 6
Back to Top