Beijing

ปักกิ่งเริ่มผ่อนปรนกฎกักกันตัวผู้เดินทางในประเทศวันพรุ่งนี้

สื่อต่างประเทศรายงานว่า กรุงปักกิ่งของจีนวางแผนที่จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์การกักกันตัวผู้เดินทางในประเทศอย่างเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ของจีนซึ่งมีความเสี่ยงต่ำจากการแพร่…
Back to Top