Future of Cyber Survey ล่าสุด

ดีลอยท์ เผยผล Cyber Survey ชี้การโจมตีไซเบอร์เพิ่มเร็วหลังองค์กรปรับสู่ดิจิทัล

ดีลอยท์ โกลบอล รายงานผลสำรวจ 2021 Future of Cyber Survey ระบุว่า การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่องค์กรปรับสู่ดิจิทัล – 72% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า องค์กรของตนเผชิญเหตุละเมิดทาง…
Back to Top