PGWR ล่าสุด

กิจการร่วมลงทุน PGWR คว้าสัญญาบริหารพื้นที่พาณิชย์สถานีกลางบางซื่อชงบอร์ด รฟท. 21 ก.ย.

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากที่ รฟท.ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอผลตอบแทน การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพ…
Back to Top