TECH STOCK

SICT น้องใหม่ ‘TECH STOCK’ วางเส้นทาง 4 ปีโต 2 เท่า

โลกยุคปัจจุบัน “เทคโนโลยี” นับว่ามีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ช่วยเปิดโอกาสสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมากมาย สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจของ บมจ.ซิลิคอน คราฟท์…
Back to Top