World GDPล่าสุด

หนี้สาธารณะทั่วโลกจ่อพุ่งแตะ 99% ของ GDP จากมาตรการคลังรับมือโควิด

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า หนี้สาธารณะทั่วโลกจะพุ่งขึ้นเกือบแตะระดับ 99% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่วโลก (World GDP) ในปีนี้ เนื่องจากหลายประเทศได้ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นด้านการคลังเ…
Back to Top