Media Talk: จับตาเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปี 2020 โตแต่ไม่ก้าวกระโดด เหตุฐานเม็ดเงินสูง

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT และบริษัท คันทาร์ อินไซด์ (ประเทศไทย) คาดมูลค่าเม็ดเงินลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2020 มีมูลค่าสูงถึง 22,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 13% จากระดับปี 2019 ยอมรับโควิด-19 ส่งผลกระทบต่องบโฆษณาในวงกว้างและยานานกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ DAAT และคันทาร์ ยังได้คาดการณ์ด้วยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงครองอันดับหนึ่งในเรื่องของการใช้งบผ่านสื่อดิจิทัลที่ 3,031 ล้านบาท รองลงมาคือกลุ่มสกินแคร์ 2,028 ล้านบาท และปิดท้าย Top 3 ที่กลุ่มการสื่อสาร 1,969 ล้านบาท

ชี้สัญญาณลบปรากฎช่วงท้ายปี 2019 จากอุตสาหกรรมยานยนต์และโควิด-19

คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย Digital Business Director ของ IPG Mediabrands Digital ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เม็ดเงินโฆษณาปี 2019 โตไม่ถึงตามที่คาดการณ์ไว้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในช่วงไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณลบ เห็นได้ชัดจากยอดขายรถยนต์ช่วง Motor Expo ส่งท้ายปีที่ลดลง และช่วงท้ายปีได้เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบมาถึงการคาดการณ์ต่ออัตราการเติบโตของปี 2020 ด้วย

คุณพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ Business Unit Head – Digital ประจำ Publicis Media กล่าวว่า งบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2020 นั้นยังคงมีอัตราการเติบโตอยู่ เพียงแต่ไม่ได้โตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแบบปีที่ผ่านมา เนื่องจากฐานของเม็ดเงินนั้นค่อนข้างสูงมากแล้ว

คุณชาญชัย พงศนันทน์ Head of Digital Investment ประจำ Dentsu Aegis Network ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2020 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ข่าวโควิด-19 รวมไปถึงอีเวนต์ใหญ่หลาย ๆ งานที่ควรจะเกิดขึ้นก็ต้องเลื่อนออกไป¶

ทางด้านนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือคุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ได้ให้ความเห็นว่า “สถานการณ์โควิด-19 มีผลอย่างมากต่อเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปีนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างออกไป เช่น กลุ่มอุปโภคบริโภคคาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก ในขณะที่กลุ่มของรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และการบริการต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์นี้ แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ก็อาจส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลไปที่โลกออนไลน์มากขึ้น เช่น มีลงทุนในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากขึ้น นอกจากนั้นในปี 2020 นี้ คาดว่า จะมีการลงทุนใน performance marketing มากขึ้นเช่นกัน”

ดร.อาภาภัทร บุญรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความเห็นว่า “คาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาสื่อดิจิทัลในปี 2020 ยังมีแนวโน้มของอัตราการเติบโตที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม โควิด-19 มีผลกับอัตราการเติบโต โดยผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลในวงกว้างและยาวนานกว่าที่คิดไว้ ซึ่งทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผู้บริโภคใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นขณะที่ใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลง นักการตลาดต้องพยายามเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันการมีกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก”¶

“ปี 2020 เป็นปีที่ท้าทายมากสำหรับทุกคน เพราะความไม่มั่นคงในแง่มุมต่าง ๆ นักการตลาดต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้สื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของผู้บริโภค”

คาร์ลอส โดมินเกส ผู้อานวยการฝ่ายสื่อ คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปี 2020 เป็นปีที่ท้าทายมากสำหรับทุกคน เพราะความไม่มั่นคงในแง่มุมต่าง ๆ นักการตลาดต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้สื่อดิจิทัลต่าง ๆ ของผู้บริโภค เพื่อผลิตคอนเทนต์ที่มีความสร้างสรรค์และเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค รวมถึงต้องวัดและประเมินผลสำเร็จของแคมเปญต่าง ๆ เพื่อที่จะพิชิตใจผู้บริโภคด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด”

โดยสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มี.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top