BA แจ้งหยุดบินเส้นทางในประเทศชั่วคราวระหว่าง 7-30 เม.ย.นี้

บมจ.กรุงเทพการบิน (BA) แจ้งว่า ตามที่บริษัทแจ้งว่ายังคงปฏิบัติการบินในเส้นทางภายในประเทศจำนวน 7 เส้นทางได้แก่ กรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-ภูเก็ต กรุงเทพ-ลำปาง กรุงเทพ-ตราด กรุงเทพ-สุโขทัย กรุงเทพ-สมุย และ สมุย-ภูเก็ต โดยทำการปรับลดจำนวนเที่ยวบิน และปรับเปลี่ยนฝูงบินเป็นทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ ATR นั้น

บริษัทฯขอแจ้งยกเลิกการปฏิบัติการบินทุกเส้นทางภายในประเทศเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7 – 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบในการประกอบกิจการที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทฯจะรายงานให้ทราบต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 เม.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top