PTT เตรียมขายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด 4 เม.ย.นี้ ที่ปั๊มปตท.

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ร่วมดูแลคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดหาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษ เริ่มจำหน่ายวันแรกในวันที่ 4 เม.ย.63 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% สามารถใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก หรือใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ลดการสะสมของเชื้อโรคได้ 99.99% บรรจุขวดละ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) จำหน่ายในราคาขวดละ 110 บาท โดยสามารถซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมัน โดยขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่าย 1 คน/1 ขวด

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ ขณะที่การต่อแถวรอซื้อ ณ จุดจำหน่าย ต้องเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 1 เมตร

สำหรับการจำหน่ายจะมีขึ้นระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. บริเวณหน้าสำนักงาน หรือในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ ตามวันที่กำหนด โดยในวันที่ 4 เม.ย.63 จะจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร , วันที่ 15 เม.ย.63 ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี, วันที่ 17 เม.ย.63 ในภาคตะวันออก, วันที่ 23 เม.ย.63 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคใต้, วันที่ 29 เม.ย.63 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วันที่ 1 พ.ค.63 ในภาคกลาง และวันที่ 3 พ.ค.63 ในภาคเหนือและภาคตะวันตก

การจำหน่ายแอลกอฮอล์นี้เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากสิ่งที่ พีทีที สเตชั่น ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มาเติมน้ำมันทุกท่านตามวัน เวลา ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ที่กำหนด รวม 1 ล้านชิ้น

การแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับผู้มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น รวมทั้งการแจกน้ำดื่มขนาด 330 มิลลิลิตร ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งอาหารที่เข้ามาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวน 62 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1 ขวด ต่อ 1 คัน ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 เม.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top