ผู้ป่วยโควิดในไทยวันนี้มียอดเพิ่มต่ำกว่า 100 ในรอบสัปดาห์ พบกระจาย 17 จว.

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศลดลง โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 89 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศที่ต่ำกว่า 100 รายในรอบสัปดาห์

โดย 1 ใน 4 เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน 21 คน เป็นคนไทย 18 คน ต่างชาติ 3 คน ซึ่งภาครัฐได้เข้มงวดกระบวนการรับตัวไว้สังเกตอาการ ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เพราะคนเสี่ยงสุดที่จะติดเชื้อ คือคนที่อยู่ใกล้ชิด คนในครอบครัว หรือคนที่ร่วมสังสรรค์ด้วย

พื้นที่พบผู้ป่วยรายใหม่ อยู่ใน 17 จังหวัด มากกว่าร้อยละ 50 อยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลงมาคือภูเก็ต ชลบุรี ปทุมธานี ส่วนภาคใต้ยังพบที่สงขลาและนราธิวาส ซึ่งมาตรการในแต่ละจังหวัดที่พบผู้ป่วยมีความแตกต่างกัน โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยน้อย จะทราบว่าผู้ป่วยเป็นใครบ้างมาตรการที่ดำเนินการจะเป็นมาตรการด้านสาธารณสุข โดยติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย นำมาเฝ้าระวังกักเป็นเวลา 14 วัน

ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก นอกจากจะใช้มาตรการด้านสาธารณสุข คือติดตามผู้สัมผัสแล้ว ยังต้องใช้มาตรการทางสังคม ทั้งเรื่องการเพิ่มระยะห่าง ไม่ไปในพื้นที่คนแออัด ล้างมือบ่อยๆ เนื่องจากไม่ทราบว่าใครติดเชื้อบ้าง การไปที่มีคนหนาแน่น มีโอกาสติดเชื้อมาก

“มาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการด้านสังคม เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกพื้นที่ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันให้ผู้ป่วยรายใหม่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนถึงไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ เมื่อถึงตอนนั้นมาตรการต่างๆ จะผ่อนคลายทุกคน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ”

นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 เม.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top