สนามบินกระบี่พร้อมรับเที่ยวบินจากอู่ฮั่น คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคปอด

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันสถานการณ์โรคปอดบวมระบาด สำหรับท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินต่างประเทศ จาก เมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2562 ได้มอบหมายให้ นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคปอดบวมระบาดในเมือง Wuhan ประเทศจีน

โดยมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดกระบี่ ซึ่งรับผิดชอบด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่, สาธารณสุขจังหวัดกระบี่,สายการบิน,หอบังคับการบินกระบี่,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่,ศุลกากรกระบี่, ด่านตรวจพืช,ด่านตรวจสัตว์ป่า,ด่านอาหารและยาและตัวแทนทุกกลุ่มงานท่าอากาศยานกระบี่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องจากท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินเดินทางจากเมือง Wuhan ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563

จากการประชุม กรมท่าอากาศยานได้กล่าวสรุปถึงการเตรียมมาตรการด่านควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้

  1. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ อำเภอ จังหวัด และประเทศ (รพ./สสจ./สคร.) เพื่อเตรียมพร้อม รวมถึงเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นและเตรียมพร้อมห้อง Negative Pressure, ทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง
  2. เตรียมพร้อมติดตั้ง Thermo Scan เพื่อคัดกรองโรค ผู้โดยสารจากเที่ยวบินที่บินตรงจากเมืองอู่ฮั่น ตามจุดที่กำหนด ณ ช่องทางเข้าออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ ทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน
  3. หากพบผู้โดยสารที่มีอาการไข้ และเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ห้ามอนุญาตให้ผู้โดยสารทุกคนลงจากเครื่อง เพื่อปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เมื่อมีโรคติดต่อในอากาศยาน ต่อไป

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้กำชับให้ท่าอากาศยานกระบี่อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์กรณีมีโรคติดต่อในอากาศยาน เพื่อรองรับเที่ยวบิน จากเมืองอู่ฮั่น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ม.ค. 63)

Back to Top