ไทยแอร์เอเชียเปิด 2 เส้นทางบินใหม่ หัวหิน-อุดรฯ,หัวหิน-เชียงใหม่ เริ่ม 7 ส.ค.63

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ขอเปิดเส้นทางใหม่ไปยังท่าอากาศยานหัวหิน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 7 ส.ค.63 ในเที่ยวบิน ดังนี้

  • เที่ยวบิน FD3910 หัวหิน – อุดรธานี ออกเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.55 น. (ศุกร์, อาทิตย์)
  • เที่ยวบิน FD3911 อุดรธานี – หัวหิน ออกเวลา 13.25 น. ถึงเวลา 14.40 น. (ศุกร์, อาทิตย์)
  • เที่ยวบิน FD3900 เชียงใหม่ – หัวหิน ออกเวลา 9.40 น. ถึงเวลา 11.00 น. (ศุกร์, อาทิตย์)
  • เที่ยวบิน FD3901 หัวหิน – เชียงใหม่ ออกเวลา 15.10 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ศุกร์, อาทิตย์)

เที่ยวบินในประเทศทั้ง 2 เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางระหว่างภูมิภาคเส้นทางใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางข้ามภาค ให้สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็นการเดินทางจากภาคเหนือไปภาคใต้ และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปภาคใต้

สำหรับท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ จากท่าอากาศยานหัวหินไปยังกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทุกวันอาทิตย์ จันทร์ พุธ และศุกร์ วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ แต่ได้หยุดทำการบินไปอย่างไม่มีกำหนดเปิดให้บริการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดให้บริการเส้นทางบินข้ามภาค ที่จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้โดยสาร เพราะอำเภอหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเป็นการเดินทางที่ประหยัดเวลา โดยได้มอบหมายให้ท่าอากาศยานหัวหิน เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ กำชับให้ตรวจเช็ค อุปกรณ์ เครื่องมือการอำนวยความสะดวก การทำความสะอาดภายในท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับเที่ยวบิน

และยืนยันว่าท่าอากาศยานยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19) อย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับท่าอากาศยานอื่น ๆในสังกัด. ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ต้องตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า – ขาออก และต้องสแกนคิวอาร์โค้ด เช็คอิน/เช็คเอ้าท์ ที่แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกคน

นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานยังมีมาตรการรักษาความสะอาด โดยการทำความสะอาดจุดที่สัมผัสบ่อยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่กระเป๋าผู้โดยสารขาเข้าและบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารทุกวันหลังหมดเที่ยวบิน รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวดแก่ผู้โดยสารในแต่ละจุด

กรมท่าอากาศยานขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตราการค่อนข้างมาก และขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top