BOI จับมือคลัง-ส.แบงก์จัดเสวนาแจงมาตรการลงทุนฟื้นเชื่อมั่นหลังโควิด

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในไทย (JFCCT) จัดเสวนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Support Measures for Economic Recovery” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักธุรกิจต่างชาติในไทย ทั้งมาตรการของบีโอไอและมาตรการสนับสนุนด้านการเงินและการคลังของกระทรวงการคลัง และภาคการธนาคารในการรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.40 น.

งานเสวนาดังกล่าว เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในระยะฟื้นตัว โดยจัดในรูปแบบเสวนา ผู้บรรยายประกอบด้วย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง และนายเชาว์ เก่งชน ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ในฐานะผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย) โดยมีนายบ็อบ ฟอกซ์ ประธานกลุ่มไอซีที หอการค้าร่วมต่างประเทศในไทย (JFCCT) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทยว่ามีความปลอดภัย ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและภาคธนาคารได้มีการออกมาตรการหลายด้านเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ รวมทั้งมาตรการพิเศษของบีโอไอที่ออกมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19

“บีโอไอหวังว่าการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ก.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top