สธ.ยกระดับมาตรการคุมเข้มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทย

นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศว่า จากกรณีที่พบแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านบริเวณพรมแดนธรรมชาติ

กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด่านควบคุมโรค บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคในแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจนำเชื้อมาแพร่สู่ประเทศไทยได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันโรค และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน หากพบการระบาดในพื้นที่

นายธนิตพล กล่าวต่อว่า จังหวัดตาก มี 5 อำเภอเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา) ได้มีมาตรการมาตรการสกัดกั้นแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดด่านถาวรทั้ง 2 ด่าน และด่านธรรมชาติ, ให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ตรวจลาดตะเวนในช่องทางธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง, ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบผ่านช่องทางชายแดน

นอกจากนี้ ได้มีมาตรการยับยั้งและป้องกันที่สำคัญคือ การให้ความรู้ อสต. เรื่องการตรวจคัดกรอง การป้องกันตนเอง รวมทั้งการเฝ้าระวัง ร่วมกับการค้นหาผู้ติดเชื้อและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ และจัดสถานที่กักกัน local quarantine สำหรับกักตัว ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ากักตัวจำนวน 18 ราย สะสม 265 ราย

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เป็นวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือความร่วมมือของประชาชน ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง ยังจำเป็น หากทุกภาคส่วนร่วมกัน ประเทศไทยและคนไทยจะปลอดภัย”

นายธนิตพลกล่าว

ด้านนพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานในพื้นที่ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่ชายแดนตรวจหาเชื้อเชิงรุก จำนวน 5 คัน เพื่อคัดกรองในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก พร้อมจัดทีมเคลื่อนที่เร็วกว่า 300 คน สนับสนุนการทำงานในพื้นที่ ลงตรวจหาเชื้อในเขตตะเข็บชายแดนเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย.63 ไปแล้ว 2,635 ราย ในจำนวนนี้ เป็นคนไทย 1,641 ราย ต่างชาติ 994 ราย ซึ่งผลการตรวจเชื้อจะทราบภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนในเขตชายแดนทั้งฝั่งไทยและเมียนมามีการตื่นตัวในการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัย/ผ้ามากกว่า 95%

“การสวมหน้ากากอนามัย/ผ้ามีความสำคัญมาก ช่วยจำกัดตัดตอนการแพร่เชื้อ ส่วนการล้างมือจะช่วยทำลายเชื้อไม่ให้แพร่สู่ผู้อื่นได้”

นพ. เอนกกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top