ตลท.เพิกถอน BAT-3K ตั้งแต่วันนี้ ก่อนรับ 3K-BAT เข้าเทรด 5 ต.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเพิกถอนหุ้นบมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) (BAT-3K) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 และรับหลักทรัพย์บมจ.ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี (3K-BAT) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท คือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 (มีผลในระบบการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 63) และเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.63

สืบเนื่องจาก BAT-3K และบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (HCGB) ได้ดำเนินการควบบริษัทและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัทแล้ว ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและบมจ.ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี (3K-BAT) จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ตลท.รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ ของบมจ.ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ 3K-BAT เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต์ เริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.63 โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. และหุ้นชำระแล้ว 78.4 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 784 ล้านบาท

3K-BAT เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ 2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ 3) แบตเตอรี่สำหรับรถฟอล์คลิฟท์ 4) แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ 5) แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ และ 6) แบตเตอรี่แสงสว่าง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ต.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top