BAT-3K ล่าสุด

3K-BAT เผยบ.แม่ญี่ปุ่นปรับโครงสร้างโอนธุรกิจแบตเตอรี่ให้ SBS ถือแทน

บมจ.ไทย เอ็นเนอร์จีสโตเรจ เทคโนโลยี (3K-BAT) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Showa Denko Materials Co., Ltd. (SDMC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้น 3K-BAT ในสัดส่วน 97.90% เมื่อวันที่ 8…

ตลท.เพิกถอน BAT-3K ตั้งแต่วันนี้ ก่อนรับ 3K-BAT เข้าเทรด 5 ต.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเพิกถอนหุ้นบมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) (BAT-3K) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 และรับหลักทรัพย์บมจ.ไทย เอ็นเนอร์จี…

BAT-3K เปลี่ยนบริษัทแม่เป็น Showa Denko K.K. จากเดิม ‘ฮิตาชิ เคมิคอล’

บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี (ประเทศไทย) (BAT-3K) แจ้งว่าตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จำกัด (บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ถือหุ้น 51% ของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในป…
Back to Top