บอร์ด KTB อนุมัติต่อวาระ “ผยง ศรีวณิช” นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่อีก 4 ปี

ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2563 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการจ้างงานนายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่ออีกวาระหนึ่ง มีกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.63 ถึงวันที่ 7 พ.ย.67 โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (5 ต.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top