TKN ไม่ได้ซื้อหุ้นคืนพร้อมปิดโครงการหลังสิ้นสุดระยะเวลา

บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) แจ้งว่าตามที่บริษัทแจ้งกำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-9 ต.ค.63 โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 1.45% นั้น ปรากฎว่าบริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลาดังกล่าว  ดั้งนั้น จึงได้สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ต.ค. 63)

Tags: , ,
Back to Top