บจ.ไทยครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียนและผู้นำ 7กลุ่มอุตฯระดับโลก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลกจากการประกาศล่าสุดของรายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2563 บจ. ไทย 21 แห่งได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย EGCO ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ทำให้ บจ.ไทยที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ยิ่งไปกว่านั้นในจำนวนนี้ 7 บจ. ไทยมีคะแนนอันดับ 1 ของโลกใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม มี 11 บจ. อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World และมี 21 บจ. ใน DJSI Emerging

Markets โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทยที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพในระดับสากลและส่งเสริมความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยสนับสนุนให้ บจ. ไทยเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของ DJSI ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่ บจ. ไทยก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญของ บจ.

ล่าสุด 21 บจ. ไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในจำนวนนี้มี 7 บจ.ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกด้านความยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งมากเป็นลำดับที่สองของโลกเป็นรองเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บจ.ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

“การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนนอกจากส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจแม้เกิดภาวะวิกฤต การที่ บจ.ไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI โดยมีจำนวนสูงสุดในอาเซียนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นลำดับสองของโลกนั้น เป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันธุรกิจให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี ดังนั้น การเข้าสู่ดัชนี DJSI จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

และเชื่อว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจะกลายเป็นการลงทุนกระแสหลักของโลก (Mainstream Investment) ในไม่ช้า เนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างให้ความสำคัญและนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการให้ข้อมูล การวัดมูลค่ารวมถึงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญและท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน” นายภากร กล่าว

บจ. ไทย 7 แห่งที่ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนรายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

1) BANPU กลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง

2) BTS กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

3) PTTEP กลุ่มน้ำมันและแก๊สต้นทาง

4) PTTGC กลุ่มเคมีภัณฑ์

5) SCC กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

6) TOP กลุ่มการกลั่นและการตลาดน้ำมันและแก๊ส

7) TRUE กลุ่มบริการโทรคมนาคม

บจ. ไทย 21 แห่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ได้แก่ ADVANC, AOT, BANPU, BTS, CPALL, CPF, CPN, EGCO, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB, SCC, TOP, TRUE และ TU

ในจำนวนนี้ บจ. ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้คือ EGCO

และมี 11 บจ. อยู่ในดัชนีกลุ่ม DJSI World ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพทั้งในด้านขนาดและผลการประเมินความยั่งยืน ได้แก่ ADVANC, AOT, CPALL, CPN, IVL, KBANK, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB และ SCC

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top