‘ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์’ยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบินไปญี่ปุ่น-เกาหลี

รายงานข่าวจากบมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) เปิดเผยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้าและออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งกรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขและตามคำแนะนำด้านการเดินทางในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าว สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ก่อนและภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางวันที่ 21 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2563 ซึ่งสามารถเลือกรับข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางใหม่ได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดิม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน หรือ

การเปลี่ยนเส้นทางบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินใหม่ได้ 1 ครั้ง ในเส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) เข้าและออกสู่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเซี่ยงไฮ้ โดยมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีความประสงค์รับข้อเสนอดังกล่าว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ยกเว้นผู้ที่มีกำหนดการเดินทางวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2563 ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และก่อนกำหนดการเดินทางของท่าน สำหรับกรณีที่เที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ท่านต้องชำระเพิ่มตามระเบียบและเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.พ. 63)

Tags: , ,
Back to Top