สรท.ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 63 เป็นหดตัว -7% ถึง -6% ก่อนฟื้นโต 3-5% ปี 64

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 63 หดตัวลดลงระหว่าง -7% ถึง -6% ส่วนปี 64 คาดว่าจะฟื้นมาเติบโต 3-5%

ปัจจัยบวกที่สำคัญในปี 64 คือ

 • 1) ไทยร่วมลงนามไทยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครอบคลุมตลาดที่มีประชากรรวมกันถึง 2.2 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็น 30% ของประชากรโลก ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) ครอบคลุมถึง 30% ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเกือบ 28% ของมูลค่าการค้าโลก
 • 2) ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19
 • 3) สินค้ากลุ่มอาหาร และกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • 4) ระดับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 63
 • 5) การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของประเทศจีน

ขณะที่ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญในปี 64 ได้แก่

 1. ค่าเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
 2. ปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน และค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
  2.1 สายเรือมีนโยบายจัดสรรระวางตู้สินค้า (Space Allocation) และจัดสรรตู้เปล่าหมุนเวียน (Container Allocation)
  2.2 การระบาดของโควิดรอบ 2 ในยุโรปและสหรัฐฯ ทำให้ตู้สินค้าตกค้างปลายทางจำนวนมาก
 3. การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
 4. ต้นทุนแฝงในการประกอบธุรกิจของผู้ส่งออกที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากกฎระเบียบของไทยที่มีความล้าหลัง รวมถึงมีขั้นตอนดำเนินงานที่ไม่จำเป็นที่ค่อนข้างมาก
 5. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ที่อาจมีการเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี 64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (8 ธ.ค. 63)

Tags: , , ,