รฟม.กำหนดขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม 1 พ.ค.นี้

คาดได้เอกชน-เซ็นสัญญาภายใน พ.ย.63

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ครั้งที่ 1/2563 เป็นการประชุมนัดแรกเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ

ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยมีกำหนดจะเริ่มเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ (Request for Proposal: RFP) ในวันที่ 15 มี.ค.63 จากนั้นสรุปความคิดเห็นเสนอคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบ RFP ภายในเดือน เม.ย.63

และกำหนดจะประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร RFP ในวันที่ 1 พ.ค.63 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะกระชับขั้นตอนการประเมินข้อเสนอและเจรจากับเอกชนผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้สามารถลงนามสัญญาร่วมลงทุนได้ภายในเดือน พ.ย.63

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการและเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชน ตามพระราชบัญญัติการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ ซึ่งคาดว่า สคร.จะออกประกาศดังกล่าวกลางเดือน มี.ค.63

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และ สถานียกระดับ 7 สถานี) และส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี (สถานีใต้ดินตลอดสาย)

การดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 ได้มีมติอนุมัติการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง บางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ ส่วนตะวันตก และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาโครงการฯ ส่วนตะวันตก และค่างานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาทั้งเส้นทาง ตั้งแต่ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีระยะเวลาเดินรถ 30 ปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 63)

Tags: , ,
Back to Top