ก.ล.ต.ชงมาตรการชั่วคราวอุ้มตลาดทุน ให้ SSF ลงทุนหุ้นเกิน 65%

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงภายหลังร่วมประชุมในคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในด้านการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนนั้น

ก.ล.ต.ได้เสนอกรอบมาตรการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว โดยเป็นมาตรการเฉพาะชั่วคราว จากกรอบของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ซึ่งจะมีการแบ่งวงเงินลงทุนใหม่ เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นการเสนอให้ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนได้มากกว่า 65% เฉพาะกองที่เปิดขายภายในเดือน มิ.ย. 63 สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนนี้ ขณะที่ระยะถือครองหน่วยลงทุนยังคงเป็นไปตามกรอบเดิม 10 ปี ส่วนเรื่องของวงเงินลดหย่อนภาษีจะมีการหารือกันต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 มี.ค. 63)

Tags: , , , , ,