ตร.กำชับทุกหน่วยในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดตามมาตรการ ศบค.

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการและกำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.นั้น

เฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สรุปภาพรวมผลการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 10 จังหวัด รวม 147 จุด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค.64)

  • กรุงเทพมหานคร ตั้งจุดตรวจจำนวน 88 จุด
  • สมุทรปราการ ตั้งจุดตรวจจำนวน 4 จุด
  • นนทบุรี ตั้งจุดตรวจจำนวน 2 จุด
  • ปทุมธานี ตั้งจุดตรวจจำนวน 4 จุด
  • นครปฐม ตั้งจุดตรวจจำนวน 5 จุด
  • สมุทรสาคร ตั้งจุดตรวจจำนวน 5 จุด
  • สงขลา ตั้งจุดตรวจจำนวน 9 จุด
  • ยะลา ตั้งจุดตรวจจำนวน 12 จุด
  • ปัตตานี ตั้งจุดตรวจจำนวน 11 จุด
  • นราธิวาส ตั้งจุดตรวจจำนวน 7 จุด

โดยในห้วงเวลาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่ผ่านมา มีผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการ และผู้บังคับการออกตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศฯ โดยเคร่งครัด ในเบื้องต้นให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงข้อหาและโทษที่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืนประกาศฯ ดังกล่าว

โฆษก ตร. กล่าวว่า ผบ.ตร.มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติทุกนาย ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่าง เคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานด้วยความสุภาพ มีระเบียบวินัย โดยเฉพาะให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปยังพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของข้อกำหนดต่างๆ และเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top