ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 44,443 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 44,443 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 13,791 ล้านบาท 2.  1,111 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,705 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.81%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,685 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,705 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 20 ล้านบาท  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 2,651 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 27-28 ก.ค. นี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย27-07-2021Change %Change
 มูลค่าการซื้อขาย44,442.84 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.41 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี0.81 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange %Change
ตั๋วเงินคลัง3,527.33เพิ่มขึ้น31 %
พันธบัตรรัฐบาล10,090.14ลดลง32 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.23,441.17ลดลง56 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ1,088.64เพิ่มขึ้น6966 %
หุ้นกู้เอกชน1,457.74ลดลง28 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00 n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ค. 64)

          
Tags: , , ,
Back to Top