ไทยแอร์เอเชีย หยุดกิจการชั่วคราวเดือน ส.ค. พร้อมเลื่อนจ่ายเงินเดือน

หลังขาดสภาพคล่อง

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด แจ้งว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทาง ทำให้สายการบินต้องหยุดให้บริการทั้งหมดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือน ก.ค.64 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสายการบิน โดยเฉพาะสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนในบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการอย่างดีที่สุดมาตลอด รวมทั้งหาแหล่งเงินทุนต่างๆ มาบรรเทาผลกระทบ แต่สถานการณ์ภายนอกพัฒนาไปรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งมาตรการระยะสั้น เพื่อเลื่อนและแบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงานในเดือนก.ค.-ส.ค.64 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับเดือน ก.ค.64

– พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เลื่อนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดไปในเดือน ก.ย.64

– พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่ Active จ่ายเงินเดือน 50% และเลื่อนการจ่าย 50% ที่เหลือไปในเดือน ก.ย.64

– พนักงานที่ Inactive เลื่อนการจ่ายเงิน 25% ไปในเดือน ก.ย.64

สำหรับเดือน ส.ค.64 บริษัทฯ จะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน 100%

ทั้งนี้บริษัทฯ หวังว่าในเดือน ก.ย.64 สถานการณ์ต่างๆ จะปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ ได้รับแหล่งเงินทุนและทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินต่างๆ ได้อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามรอบปกติได้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ส.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top