ธอส.เผยโครงการลดดอกเบี้ยให้บุคลากรแพทย์วงเงินเต็มแล้ว-เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารได้เปิดให้ลูกค้าของ ธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นระยะเวลานาน 4 เดือน (กันยายน – ธันวาคม 2564) หรือเงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม

โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 9.00 น.นั้น ผลปรากฏว่า ณ เวลา 14.30 น. มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เต็มกรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาทแล้ว

“ธนาคารฯ ขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการโดยเร็วที่สุด และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.” นายฉัตรชัย กล่าว

พร้อมระบุว่า โครงการ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ธอส. ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีสถานะบัญชีปกติ

โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1% ต่อปี นาน 4 เดือน หรือเงินงวดที่ต้องชำระลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม ซึ่งเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามาจะตัดชำระทั้งเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนด ส่วนที่เกิน ธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระกับธนาคาร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top