SPCG เข้าลงทุน 10% ในโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 67MW เริ่ม COD เฟสแรก ก.ค.64

บมจ.เอสพีซีจี (SPCG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ภายใต้ชื่อโครงการ Fukuoka Miyako Mega Solar ตั้งอยู่ที่ เกาะคิวชู (Kyushu) เมืองมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 67 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งเป็น North Phase 23 เมกะวัตต์ (MW) South Phase 44 เมกะวัตต์ (MW) จำนวนเงินลงทุนการพัฒนาทั้งหมด 23,493,000,000 เยน (หรือประมาณ 7,220,000,000 บาท) โดย SPCG เข้าถือหุ้น 10% คิดเป็น 314,000,000 เยน (หรือประมาณ 96,000,000 บาท)

โครงการมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT 36 เยนต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า North Phase 18.7 ปี South Phase 17.8 ปี ผู้รับซื้อไฟฟ้า คือ Kyushu Electric Power Co., Inc. ซึ่งระยะเวลาการก่อสร้างปี 63-66 ส่วนวันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในส่วน North Phase เดือน ก.ค.64 และSouth Phase เดือน ก.พ.66

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ส.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top