กรมรางให้รถไฟ-รถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารเพิ่มเป็นไม่เกิน 75% หลังรัฐคลายมาตรการ

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถไฟและรถไฟฟ้า ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หลังจากรัฐบาลได้มีการออกประกาศข้อกำหนดผ่อนคลายล็อกดาวน์ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มให้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น

รวมทั้งเรื่องการขนส่งสาธารณะ โดยมีการให้เพิ่มจำนวนผู้โดยในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น แต่ไม่เกิน 75% ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่าง การมีระบบระบายอากาศที่ดี การแวะพักตามช่วงเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลการให้บริการขนส่งสาธารณะทางรางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตลอดจนการขนส่งสาธารณะทางรางระหว่างจังหวัด มีความสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศข้อกำหนด โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ บริหารจัดการและควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถ ไม่ให้เกิน 75% ของความจุสูงสุด ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ โดยให้มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,