ACE คว้า 18 โรงไฟฟ้าชุมชนกำลังผลิตเสนอขายรวม 50 MW เติมเป้า 1,000 MW

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 มีบริษัทย่อยของ ACE ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 บริษัท รวม 18 โครงการ (1 บริษัทย่อยต่อ 1 โครงการ) คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 59 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 50 เมกะวัตต์ตามลำดับ โดยโครงการที่ได้รับเลือกเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ทั้ง 18 โครงการ

สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษาเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันหลัง กกพ. ประกาศรายชื่อฯ โดยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายใน 36 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือภายในวันที่ 21 ม.ค.68

“การได้รับคัดเลือกประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยเสริมให้เป้าหมายการเพิ่มกำลังผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ รุดหน้ามากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการประมูลครั้งนี้ มาจากการที่บริษัทมีประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนาและดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ และการมีเครือข่ายเกษตรกรและวัตถุดิบชีวมวลและชีวภาพ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาพืชพลังงาน รวมถึงข้อเสนอที่เชื่อว่าจะช่วยสร้างให้เกิดประโยชน์กับชุมชนแต่ละพื้นที่ได้สูงสุด”

นายธนะชัย กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top