พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI “ทุเรียนจันท์” ผลักดันจันทบุรีสู่มหานครผลไม้โลก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เร่งดำเนินงานตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในการเร่งรัดการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI “ทุเรียนจันท์” ไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 152 ของไทย และลำดับที่ 3 ของจันทบุรี ต่อจากสินค้าพริกไทยจันท์ และเสื่อจันทบูร

ปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ครบแล้วทั้ง 77 จังหวัด รวม 152 รายการ สร้างมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 36,000 ล้านบาท ซึ่งนอกจากภารกิจด้านการส่งเสริมการคุ้มครองสินค้า GI แล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขยายช่องทางการตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ด้านนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ต้องขอขอบคุณ รมว.พาณิชย์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่เร่งพิจารณาและขึ้นทะเบียน GI อย่างรวดเร็ว นับได้ว่า “ทุเรียนจันท์” เป็นอีกหนึ่งสินค้า GI ที่จังหวัดของเราภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ และทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“การขึ้นทะเบียน GI ทุเรียนจันท์ มีคุณค่าต่อชาวสวนทุเรียนอย่างยิ่ง โดยเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทุเรียนจันท์ รวมถึงผลักดันให้ทุเรียนจันท์มีชื่อเสียงมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ” 

ผู้ว่าฯ จันทบุรีกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top