ธปท.เตรียมจัด FinTech Fair ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต 18-19 ต.ค.

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้จัดงาน Bangkok FinTech Fair เป็นประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดของผู้ให้บริการทางการเงินในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

สำหรับในปีนี้จะจัดงาน Bangkok FinTech Fair Bangkok ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Shaping Digital Finance in the New Decade: ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต” ในวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.15 น. ถึง 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินดิจิทัล และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งทิศทางการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการทางเงินและของระบบการเงินอนาคต การเร่งให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อรับมือกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับในช่วงเวลา 2 วันของการจัดงาน แบ่งการนำเสนอได้เป็น 4 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 FinTech Policies and Way Forward – What to Expect in this New Decade : นโยบาย FinTech สู่การเงินวิถีใหม่ในทศวรรษหน้า

ช่วงที่ 2 Digital Transformation for Businesses with Supportive Financial Infrastructure: เปลี่ยนเกมธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัล

ช่วงที่ 3 Financial Innovations for Productivity and Inclusivity – Now and Then: วันนี้และก้าวต่อไปของการใช้นวัตกรรมทางการเงิน

ช่วงที่ 4 Charting the Future of Finance together in the Borderless World: เปลี่ยนอนาคตโลกการเงินไร้พรมแดนไปด้วยกัน

น.ส.สิริธิดา กล่าวว่า ผู้ร่วมงานจะได้รับฟังการเสวนาและการบรรยายในหลากหลายรูปแบบ จากผู้นำขององค์กรทางการเงินและเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งการดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สู่ทิศทางในอนาคต รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบอกเล่าเส้นทางการปรับตัวด้านดิจิทัล จากตัวเร่งสำคัญทั้งวิกฤตโควิด-19 พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในอนาคต รวมทั้งบทบาทของ Central Bank Digital Currency ในโลกการเงินไทย รูปแบบบริการทางการเงินแบบใหม่ที่ไร้ตัวกลาง (Decentralized Finance) และทิศทางของพัฒนาการในไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบริการจากผู้ให้บริการทางการเงิน และบริษัทฟินเทคที่นำนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ มาแสดง และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับในการก้าวสู่โลกดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน และผู้ประกอบการในการปรับตัวสู่โลกการเงินในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top