SUPER เผย COD วินด์ฟาร์มเวียดนาม เฟสแรก 50 MW เตรียม COD อีก 1 โครงการ ธ.ค.นี้

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 บริษัทฯ ได้เริ่มเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) ในประเทศเวียดนาม ภายใต้บริษัทย่อยของ บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SWE) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก (Onshore) ที่ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ และจะทยอย COD อีก 1 โครงการ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ภายในเดือนธ.ค.นี้ โดยจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 445 ล้านบาท ต่อปี และส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในเวียดนามของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 916.72 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ที่จังหวัด ยาลาย ในประเทศเวียดนาม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบราคารับซื้อ Feed-in Tariff ในอัตรา 0.085 ดอลล่าร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่เริ่ม COD

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นสองโครงการในจำนวนรวม 5 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 471 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการบนบก (Onshore) มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 300 เมกะวัตต์และในทะเล มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 171 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่บริษัทจะทยอยพัฒนาในระหว่างปี 64-66 โดยโครงการวินด์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ที่เริ่ม COD บริษัทฯจะทยอยรับรู้รายได้จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพ.ย.64 ซึ่งจะช่วยผลักดันการเพิ่มสัดส่วนรายได้ และจะสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

“โครงการวินด์ฟาร์มฯ ที่ประเทศเวียดนาม ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทประสบความสำเร็จ และสามารถให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่สูงถึง 18-19% โดยบริษัทตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่าในอนาคต อีกทั้งยังมีแผนรุกตลาดต่างประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม ตลอดจนการเปิดรับพันธมิตรทางการลงทุน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ”

นายจอมทรัพย์ กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเชื่อว่าผลการดำเนินงานปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมาย 9,000-10,000 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น ทั้งจากการขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าเดิม และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งปัจจุบัน SUPER มีพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าแล้วนั้น มีจำนวนมากกว่า 131 โครงการ มีขนาดกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1,586.32 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำลังการผลิตในประเทศ 699.6 เมกะวัตต์ และในต่างประเทศ 886.72 เมกะวัตต์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top