รัฐสภา ลงมติคว่ำร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชนตามคาด ด้วยคะแนน 473 ต่อ 206

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติไม่รับหลักการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติไม่รับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ด้วยคะแนน 473 เสียง รับหลักการ 206 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

โดยผลการลงมติ

– สมาชิกรัฐสภา ที่ไม่รับหลักการ ส.ส. 249 เสียง, ส.ว. 224 เสียง

– สมาชิกรัฐสภา ที่รับหลักการ ส.ส. 203 เสียง, ส.ว. 3 เสียง

– สมาชิกรัฐสภา งดออกเสียง ส.ส. 3 เสียง, ส.ว. 3 เสียง

“ถือว่าที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ เนื่องจากคะแนนรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือ 362 ดังนั้นคะแนน ส.ว.เห็นชอบ 1 ใน 3 หรืออย่างน้อย 83 คนก็ไม่ต้องนำมาคิด” นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าว

รายงานข่าวจากรัฐสภา เปิดเผยว่า การออกเสียงของ ส.ว. ส่วนใหญ่ พบว่า ไม่รับหลักการ แต่มี ส.ว. ที่ออกเสียงรับหลักการ คือ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายพิศาล มาณวพัฒน์, นายมณเฑียร บุญตัน ส่วนผู้ที่งดออกเสียง ได้แก่ นายเจน นำชัยศิริ, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา, นายอำพล จินดาวัฒนะ

สำหรับการออกเสียงของ ส.ส. พบว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกเสียงรับหลักการ ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาล ลงมติไม่รับหลักการ ส่วน ส.ส.ที่งดการออกเสียง 3 คน ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลเมืองไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top