รฟท.ยันไม่มีนโยบายทุบหัวลำโพงสร้างตึกสูง/สหภาพฯค้านปิดสถานี ชี้กระทบปชช.

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวทุบสถานีหัวลำโพง เพื่อสร้างเป็นตึกสูงว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีนโยบายให้รถไฟทุกขบวน โดยเฉพาะรถไฟทางไกล ปรับสถานีปลายทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนน กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ และสถานีกลางบางซื่อ เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และศูนย์กลางระบบขนส่งแห่งใหม่ของประเทศไทย

โดยมุ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในยุคใหม่ในทุกมิติ ทั้งด้านการเดินทางขนส่ง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติ ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดภายในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำแผนรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ก่อนล่วงหน้า

ส่วนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ รฟท. เผยหลังจาก รฟท. ย้ายการเดินรถไฟไปที่สถานีกลางบางซื่อทั้งหมดแล้ว จะเริ่มพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีหัวลำโพง ซึ่งจะเน้นการเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับคนเมือง และเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนายังคงความเป็นอัตลักษณ์เดิมให้สอดคล้องกับความสมัยใหม่และปรับเข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ดังนั้น จะยังคงอนุรักษ์อาคารหัวลำโพงและจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้อย่างครบถ้วน

ขณะที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ (สร.รฟท.) ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านไม่เห็นด้วยกับนโยบายการหยุดให้บริการรถไฟเข้าสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เนื่องจากมองว่า ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นการทำลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทำให้ภาพของการเป็นกิจการแห่งรถไฟสยามเลือนหายไป

และหากรัฐมนตรีคมนาคมมีความต้องการที่จะหาประโยชน์จากการพัฒนาที่ดิน เพื่อมาชดเชยผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของรฟท.ก็ไม่จำเป็นต้องปิดสถานีหัวลำโพงและหยุดเดินรถแต่อย่างใด เพราะการพัฒนาพื้นที่เชิงพาริชย์และการขนส่งสาธารณะทางรถไฟสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ อีกทั้งยังมีพื้นที่เปล่าของรฟท.อีกหลายแปลงที่จะหาประโยชน์ หารายได้ ให้รฟท.ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นตามมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top