ธุรกิจประกันพลิกโฉมมุ่งเน้นด้านสุขภาพหลังยุคโควิดพร้อมปรับบทบาทช่วยวางแผนชีวิตหลังเกษียณ

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวในงานสัมมนา “Looking Beyond Covid-19 : โจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด 19” ในหัวข้อ “Transformation พลิกโฉมประกันชีวิต หลังยุคโควิด-19” ว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประกันที่มีการนำเสนอแก่ลูกค้านั้นจะเริ่มเห็นการครอบคลุมในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพเข้าด้วยกันมากขึ้น เนื่องจากบริษัทประกันต่างๆ เริ่มเห็นกระแสการให้ความสำคัญด้านสุขภาพ จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตรงกับความต้องการในยุคนี้ เพราะค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8-12% ต่อปี ทำให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแบ่งเบาภาระไปได้

ขณะเดียวกันในส่วนของพนักงานและตัวแทนของบริษัทประกันต่างๆได้มีการเปลี่ยนบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทประกันต่างๆได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและตัวแทนในด้านความรุ้ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน และการลงทุน ทำให้บทบาทของพนักงานและตัวแทนที่จากเดิมเน้นการนำเสนอและขายผลิตภัณฑ์ประกันให้กับลูกค้าเพียงอย่างเดียว ได้เปลี่ยนมาเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับลูกค้าในการดลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันและการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ทำให้ลูกค้าเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงินมากขึ้น

ทั้งนี้ การวางแผนการเงินอย่างถูกต้องนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ ทำให้การใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข รองรับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประกันที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันประเภทยูนิตลิงค์ที่คนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น เพราะเป็นการประกันและลงทุนได้ในผลิตภัณฑ์เดียว สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการประกันสะสมทรัพย์แบบปกติ ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกที่คนเริ่มเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบของประกันมากขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top