พาณิชย์ เผยยอดตั้งธุรกิจใหม่ ต.ค.เพิ่ม 3% คาดทั้งปี 65,000-70,000 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือน ต.ค.64 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนต.ค.64 จำนวน 5,555 ราย เพิ่มขึ้น 3% จากต.ค.63 ที่มียอดจดทะเบียน 5,396 ราย เพิ่ม 159 ราย แต่ลดลง 5% เมื่อเทียบกับเดือนก.ย.64 ที่มียอดจดทะเบียนใหม่ 5,820 ราย ลดลง 265 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 21,965.41 ล้านบาท

โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 605 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 280 ราย คิดเป็น 5% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 203 ราย คิดเป็น 4% ตามลำดับ

ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนต.ค.64 มีจำนวน 1,976 ราย ลดลง 4% เมื่อเทียบกับต.ค.63 แต่เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับก.ย.64 โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 207,653.57 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 148 ราย คิดเป็น 7% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 97 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจขายสลากกินแบ่ง จำนวน 67 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือน ต.ค. 64 ยังมีธุรกิจเปิดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 809,410 ราย มูลค่าทุน 19.26 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 197,116 ราย คิดเป็น 24.35% บริษัทจำกัด จำนวน 610,981 ราย คิดเป็น 75.49% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,313 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่เดือนม.ค.-ต.ค.64 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ จำนวน 63,611 ราย เพิ่มขึ้น 14.46% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-ต.ค.63) ในขณะที่การจดทะเบียนเลิกธุรกิจตั้งแต่เดือนม.ค.-ต.ค.64 มีจำนวนทั้งสิ้น 10,725 ราย ลดลง 13.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายทศพล กล่าวว่า การผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศที่เพียงพอ รวมทั้งนโยบายการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นที่ดีในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ตลอดทั้งปี 2564 มีจำนวน 65,000-70,000 ราย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 พ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top