SCN เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ลุยโซลาร์รูฟท็อป-กัญชงครบวงจร

นายฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant) ของบริษัท SCN-W1 และ SCN-W2 รวม 240 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ไปเพิ่มทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การขยายพอร์ตลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และธุรกิจกัญชงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำระดับต้นๆ ของประเทศ ที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้และทำกำไรเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SCN-W1) อายุ 1 ปี โดยกำหนดให้วันที่ 26 พ.ย.64 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 และกำหนดให้วันที่ 14 ม.ค.65 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ราคา 2.50 บาทต่อหุ้น

ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SCN-W2) อายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 กำหนดให้วันที่ 26 พ.ย.64 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 และกำหนดให้วันที่ 14 ม.ค.65 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ราคา 5 บาทต่อหุ้น

“การเพิ่มทุนครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ เพื่อเพิ่มความแข็งเกร่งให้กับบริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านการเงินทุน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มในอนาคต”

นายฤทธี กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ธ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top