สธ.เผยผลสำรวจพบปชช.ส่วนใหญ่ยังมั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 จากภาครัฐ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยผลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่ยังมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 จากหน่วยงานภาครัฐ เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน และการเพิ่มการตรวจเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นในเฝ้าระวัง การติดตาม และลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน สื่อสารความเสี่ยงของการรับเชื้อแม้ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัย 100% ติดตาม ตักเตือน แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องไม่ให้มีการจับกลุ่มมั่วสุมเล่นการพนันซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจายโรค รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวิธีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางสายด่วนของรัฐ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599

นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมแผน และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานให้กับ อสม. และ อสต. ในการป้องกันเฝ้าระวังรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด อาทิเช่น หน้ากากอนามัย, Face Shield, Alcohol Gel, Alcohol Spray ฯลฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความตื่นตัวในเรื่องการป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้นจาก 81.6% เป็น 87.7% โดยให้ความสำคัญในการดูแลและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว สูงขึ้นถึง 94.8% รองลงมาคือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 90.9% กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 90.1% การระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร 82.7% และระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก 80.7% รวมถึงยังหลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมกลุ่ม เดินทางไปยังสถานที่แออัดหรือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด และประชาชน

ทั้งนี้ สธ.ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจพฤติกรรมตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อติดตามการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาด การปรับตัวของสังคม ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของภาครัฐ โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้ อสม.นำไป สอบถามการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงวันที่ 6-12 ม.ค.ที่ผ่านมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top