ไทย-เกาหลีใต้ เตรียมประชุมทวิภาคียกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุข ก.พ.นี้

นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) เปิดเผยว่า ได้เตรียมการสำหรับการประชุมกลไกการหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงด้านสาธารณสุขแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) คาดว่าจะจัดประชุมครั้งที่ 1 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สำหรับการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อเสนอของประเทศเกาหลีใต้ที่ริเริ่มกลไกหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรี เป็นเวทีระหว่าง รมว.ต่างประเทศและ รมว.สาธารณสุขของ 2 ประเทศได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกัน ทั้งในกรอบทวิภาคี อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม, ภูมิภาค 10 ประเทศอาเซียน และเวทีระหว่างประเทศ

โดยฝ่ายไทยได้เสนอความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การส่งเสริมสุขภาพ การอำนวยความสะดวกการเดินทางไปมาระหว่างสองประเทศ การคุ้มครองดูแลคนไทยและคนเกาหลีใต้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขผ่านนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส (New Southern Policy Plus-NSPP) ของเกาหลีใต้ กรอบอาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-เกาหลีใต้ และในเวทีระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก และกรอบวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top