ปักกิ่งลดฝุ่นพิษ PM2.5 ลง 53% ใน 5 ปี เล็งปลูกป่าอีก 6 หมื่นไร่

ทางการกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เปิดเผยว่าความหนาแน่นของฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ในปักกิ่งลดลง 53% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559-2563)

ข้อมูลที่เผยแพร่ ณ ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเทศบาลนครปักกิ่ง ชุดที่ 15 ครั้งที่ 4 ระบุว่าความหนาแน่นของฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในปักกิ่งลดลงเกินครึ่งในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2558 ทำให้ปักกิ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่นพีเอ็ม 2.5 หนาแน่นต่ำสุดและลดลงชัดเจนสุดในภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย

ความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในปักกิ่งอยู่ที่ 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี 2563 ลดลง 9.5% เมื่อเทียบปีต่อปี และทำสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งแรกในปี 2556

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า คุณภาพอากาศในปักกิ่งดีขึ้นจนเข้าใกล้มาตรฐานการควบคุมฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ระดับ 2 ของประเทศ ซึ่งกำหนดความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นอกจากนั้นปักกิ่งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลงกว่า 23% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ปักกิ่งวางแผนปลูกต้นไม้ 10,000 เฮกตาร์ (ราว 62,500 ไร่) ในปี 2564 เพื่อเพิ่มพูนความครอบคลุมของป่าไม้ทั่วเมืองให้อยู่ที่ราวร้อยละ 45 ภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า

ทางการกรุงปักกิ่งแสดงคำมั่นเดินหน้าความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลภาวะอย่างฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ก๊าซโอโซน สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในปี 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top