TQR จัดโรดโชว์ออนไลน์ก่อนทำ Book Build เล็งขายหุ้น IPO เข้า mai เร็วๆนี้

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เปิดเผยว่า บริษัทนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยจุดแข็งของ TQR ที่มีคู่แข่งในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ค่อนข้างน้อย, มีผู้บริหารที่เป็นคนไทย 100% และยังเป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงยังมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

หลังจากนี้บริษัทจะมีการกำหนดราคาจากความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Book Build) และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเร็วๆนี้ โดย TQR มีแผนการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.09% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

วัตถุประสงค์การเข้าระดมทุน เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) ประมาณ 20 ล้านบาท ลงทุนภายในปี 65, ลงทุนโครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ ราว 20 ล้านบาท ลงทุนภายในปี 65 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในปี 66

นายชนะพันธุ์ กล่าวว่า ส่วนแผนการดำเนินงานใน 3-5 ปีจากนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง เป็นไปตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) และแนวโน้มอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยที่เติบโตในอนาคต ทำให้บริษัทมีโอกาสในการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยเฉพาะทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขับเคลื่อนจาก New Normal และยุค digitalization เช่น ประกันด้าน health care, ประกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และประกันสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นต้น

บริษัทมีเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยต่อครบวงจรในระดับสากล ซึ่งภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้วจะเป็นก้าวสำคัญให้บริษัทเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 64 น่าจะเติบโตกว่าปี 63 โดย 9 เดือนของปี 63 มีรายได้แล้วที่ 160 ล้านบาท

“เราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยต่อแบบครบวงจร และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล รวมถึงเรายังมุ่งมั่นร่วมกับบริษัทประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความต้องการในยุคที่มีความเสี่ยงที่แปรผันตลอดเวลา”นายชนะพันธุ์ กล่าว

TQR ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) โดยให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมโดย TQR จะทำหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สำคัญ อาทิ คำเสนอขอเอาประกันภัยต่อ (offer) ประเภทของงาน เงื่อนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าของ TQR ทั้งบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)

นอกจากนั้นยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆร่วมกับคู่ค้า ตลอดจน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้คู่ค้าของ TQR สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงทางธุรกิจของคู่ค้า ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.พ. 64)

Tags: , , ,
Back to Top