ครม.อนุมัติเพิ่ม 2.8 หมื่นลบ. หนุนค่าบริหารจัดการ-พัฒนาคุณภาพข้าวปี 63/64

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวมทั้งสิ้น 56,093 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน โดยได้จัดสรรวงเงินให้ก่อนในเบื้องต้นแล้ว จำนวน 28,046 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 500 บาท แก่เกษตรกรจำนวน 4,614,777 ครัวเรือนไปแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง วันนี้ ที่ประชุม ครม.จึงอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จำนวน 28,046 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยยังคงยึดหลักการเดิม คือ สนับสนุนทุนการผลิตและการดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน ส.ค.63 – พ.ค.64

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 188.95 ล้านบาท สำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกของปีการผลิต 2560/61 จำนวน 2.2 แสนบาท และปีการผลิต 2561/62 จำนวน 188.73 ล้านบาท ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่อนุมัติไว้เดิม โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น

โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตข้าว โดยมีปริมาณเป้าหมายรวม 5 ล้านตัน ระยะเวลา 2 – 6 เดือน รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยผ่านธนาคารที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้า ตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บสต๊อกไว้ในอัตรา 3% ต่อปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.พ. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top