RT เผย กฟผ.รับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองตรอนแล้ว

บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) แจ้งว่า โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองตรอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนคลองตรอนของกรมชลประทาน ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2.5 เมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทฯได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการ EGAT ได้ออกหนังสือรับรองผลงานลงวันที่ 4 ก.พ.64 ให้กับบริษัท โดยมีมูลค่างาน 1. Civil Works 109.96 ล้านบาท, 2.Equipment Works แบ่งเป็น Foreign Supply 1,385,648 เหรียญสหรัฐ Local Supply 16.43 ล้านบาท 3.Transportation Works 3.71 ล้านบาท 4. Installation and Testing 29.49 ล้านบาท

และเมื่อวันที่ 8 ก.พ.64 การขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร ความยาว 462 เมตรที่โครงการ Construction of Diversion Tunnel Works and Grouting Works of Dautri Dam Development Project ที่ประเทศกัมพูชา ได้เจาะมาทะลุเข้าหากันเรียบร้อยแล้ว (Breakthrough) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของ Key Date ที่สำคัญสำหรับการก่อสร้างโครงการนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.พ. 64)

Tags: , , ,
Back to Top