ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโฆษกกระทรวงพลังงาน-กระทรวงทรัพย์ฯ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการแต่งตั้งนายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น โฆษกกระทรวงพลังงานคนใหม่ เพื่อให้การสร้างความรับรู้ความเข้าใจและการบริหารข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนายวัชระ กรรณิการ์ ข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากตำแหน่งโฆษกฯ

พร้อมทั้ง รับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จากเดิมที่นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกฯ แต่นายพุฒิพงศ์ได้ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จึงได้เสนอแต่งตั้ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการฯ เป็นโฆษกฯ คนใหม่

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.พ. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top