PIMO ร่วมทุนสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ EV

บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO) แสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาในโครงการการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดไร้แปรงถ่านแบบใช้แม่เหล็กถาวรสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทมีความสนใจจะเข้าร่วมพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าตามประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ชื่อทุน “ระบบคมนาคมแห่งอนาคต เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Component)” โดยได้พูดคุยกับทีมวิจัยมอเตอร์ไฟฟ้าและกำลังแปลงผัน สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อร่วมทีมวิจัยสำหรับส่งข้อเสนอโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทยินดีที่จะร่วมทุนวิจัยพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยร่วมทุนสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (แบ่งเป็น in-cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in-kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) โดยหวังว่าโครงการวิจัยนี้จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ช่วยยกระดับผู้ประกอบการภายในประเทศได้มีศักยภาพพัมนาเทคโนโลยีของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มี.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top