KWM เซ็น MOU ม.ราชมงคลพระนคร-คัทโค ร่วมศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์

บมจ.เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 KWM ได้ลงนามร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ (SCIRMUTP) และ บริษัท ดัทโค คอนสตรัคชั่น จำกัด (DUTCO) ในโครงการ “การศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 3 ปี จนถึงเดือน มี.ค.67

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง 3 หน่วยงาน โดย KWM เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตเครื่องจักรการเกษตร จึงพัฒนาเครื่องสกัดสารด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION เพื่อการสกัดสารจากพืชกัญชา และมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดด้วย CO2

ขณะที่ DUTCO จะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในโครงการและจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเป็นผู้ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มี.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top