NWR ได้งานสัญญา 4-3 รถไฟไทย-จีนคิดตามสัดส่วนถือหุ้น 3,457 ลบ.

บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 กิจการร่วมค้า ซีเอเอ็น หรือ CAN JOINT VENTURE ซึ่งประกอบด้วย

  1. ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (CSCEC)
  2. บริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด (AS)
  3. NWR

ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธาช่วงนวนคร-บ้านโพ มูลค่าโครงการ 11,525,350,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

สำหรับสัดส่วนงานของ CSCEC 40% คิดเป็นมูลค่า 4,610,140.200 บาท, AS 30% คิดเป็นมูลค่า 3,457,605,150 บาท และสัดส่วนของ NWR 30% คิดเป็นมูลค่า 3,457,605,150 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top