INTUCH ระบุ GULF เทนเดอร์ฯ เป็นเรื่องผถห.-ปัดข่าวสิงเทลคิดขายหุ้น

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) เปิดเผยว่า การที่ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่าจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาทนั้น เรื่องของผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

อย่างไรก็ตาม การที่ GULF มีความประสงค์เข้าซื้อ INTUCH ก็ต้องขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เสียก่อนซึ่งก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า สิงเทล จากสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะขายหุ้น INTUCH ออกไปนั้น เจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ INTUCH 5 อันดับแรก เมื่อ 23 ก.พ.64 ได้แก่ SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. ถือหุ้น 21%, GULF ถือ 15.78%, ไทยเอ็นวีดีอาร์ 14.44%, THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED ถือ 5.20%, SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือ 1.43%

ส่วนราคาหุ้นปิดเมื่อ 16 เม.ย.64 อยู่ที่ 58.50 บาท บวก 1.50 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top