กฟผ.เผยความคืบหน้าจับมือ PTT ทำโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ LNG ภาคใต้

นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าความร่วมมือกับ บมจ.ปตท. (PTT) ในโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ (LNG Receiving Facilities) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปเมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน LNG Receiving Facilities สำหรับรับ เก็บ และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวในพื้นที่ภาคใต้

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ 3 ด้าน คือ 1) การศึกษาการลงทุนร่วมกันระหว่าง ปตท. และ กฟผ. 2) การศึกษาการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย ด้านวิศวกรรม (Front-End Engineering Design : FEED) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 3) การขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง ปตท. และ กฟผ. จะดำเนินการนำเสนอโครงการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายในปี 2564

โครงการ LNG Receiving Facilities เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ในการจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,400 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ตามแผน PDP2018 revision 1 รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาคอาเซียน (Regional LNG Hub) ซึ่งการดำเนินโครงการฯ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน การลงทุนในท้องถิ่น และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top